Zabudli ste heslo? - Pomoc s prihlásením


Reklamácie

  • Bola Vám poskytnutá nekvalitná služba alebo tovar obchodníkom zapojeným  v programe RegionBenefit?
  • Odmietol niektorý z obchodníkov zapojených v programe RegionBenefit  akceptovať vernostnú kartu a poskytnúť Vám dohodnutú zľavu?

V takomto  prípade nás prosím kontaktujte na našej infolinke:  042/321 44 81 alebo nám napíšte e-mail na adresu: info@regionbenefit.sk. Kvalitu zapojených obchodníkov priebežne monitorujeme a v prípade oprávnených  sťažností konáme okamžite.

Berte prosím na  vedomie, že za kvalitu tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahujú výhody programu RegionBenefit,  zodpovedajú výlučne ich poskytovatelia (obchodníci). Spoločnosť EBG, a.s. ako  prevádzkovateľ vernostného programu RegionBenefit (ani naši firemní partneri, ktorých zákazníci alebo zamestnanci sú zapojení v programe RegionBenefit) nemôže zodpovedať za vady dodania tovarov alebo služieb.